SBIC 갤러리

HOME
커뮤니티
SBIC 갤러리
제목 『창업팀 멘토링데이 워크숍』 작성일 2018-03-12
이미지 워크숍 (75).JPG /

『창업팀 멘토링데이 워크숍』

 

● 일 시  : 2018년3월9일(금)~10일(토)

● 장 소  : 안면도 리솜오션캐슬 (비너스홀)

● 내 용  : 세대융합 창업팀 멘토링데이 워크숍

 

    1.  창업지원센터 최봉욱센터장님의 인사말씀과 함께 세대융합, 창업지원센터 직원 소개

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    2.  김자영 멘토 강의

 

 

 

 

 

 3. 이봉수 멘토 강의

 

 

 

 

 

 

 

  4.  창업선배- (주)플렛폼베이스  김범수대표님과  만남의 시간

 

 

 

 

 

 

  5. 창업선배 - (주)지티유솔루션  구상복대표님과 만남의 시간 

 

 

 

6. 자유로운 멘토링 시간